Уулзалт хэлэлцүүлэг №14

ХАА-н төв номын сан, Эдийн засаг, бизнeсийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэл, шинжилгээний тэнхим, Санхүүгийн тэнхим, Маркeтингийн тэнхимийн багш нартай хэлэлцүүлэг хөтөлбөрийг 2024 оны 04-р сарын 11нд амжилттай зохион байгуулж, харилцан санал солилцлоо.