ТАНИЛЦУУЛГА

 

ХААИС-ийн номын сан нь 200 000 гаруй хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус материалын сан хөмрөгтэй. 2005 онд Төв номын сангийн фондын сан хөмрөгийн мэдээлэл цахим мэдээллийн баазад бүрэн орж, уламжлалт цаасан каталогоос электрон каталогт шилжиж уншлага-үйлчилгээнд зураасан кодын үйлчилгээ нэвтэрсэн. Одоо ХААИС ийн номын сан нь төв болон 2 салбар номын сан, гэрээр ном олгох 5 фонд, 6 уншлагын танхимаар уншигч үйлчлүүлэгчдээ номын сангийн үйлчилгээ үзүүлж бөйна.