НОМЫН ФОНД

СУРГАЛТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ НОМЫН ФОНД /102 ТООТ/
Математик, физик, хими, биологи, амьтан судлал, ургамал судлал, түүх-газар зүй, ёс заншил, иргэний хамгаалалт, хэл шинжлэл, боловсрол судлал, экологи-байгаль хамгаалал, ус цаг уур, ландшафт, геодези, ерөнхий микробиологи, биотехнологи, анагаах ухаан, уран зохиолын эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд болон ховор болон цөөн хувьтай ном энэ фондод хадгалагддаг. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулах, уншигч хэрэглэгчийн судалгаа гаргах, цахим ном хийх, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ уншигчдад лавлагаа өгөх ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг. Фондыг номын санч  Ц.Баярмаа  хариуцан ажиллаж байна.

СУРАХ БИЧГИЙН ФОНД /105 ТООТ/
Гүн ухаан, түүх, философи, ёс зүй, улс төр судлал, компьютер, эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, мал аж ахуй, мал эмнэлэг, сэтгэл судлал, агрономи, хөрс судлал, микробиологи, газар тариалан, ногооны аж ахуй, жимсний аж ахуй, ХАА-н бүтээгдэхүүн, техник, цахилгаан хангамж, аялал жуулчлалын чиглэлийн ном сурах бичгүүд сурах бичгийн фондод хадгалагддаг. Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг эсээ бичлэгийн уралдааныг зохион байгуулах, уншигч хэрэглэгчийн судалгаа гаргах, цахим ном хийх, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ уншигчдад лавлагаа өгөх ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг.Тус фондыг номын санч Х.Батболд хариуцан ажиллаж байна.