НОМЫН ФОНД

СУРГАЛТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ НОМЫН ФОНД /103, 104 ТООТ/

 Шинжлэх ухааны бүх салбарын орос, монгол хэл дээрх ном, сурах бичиг, ховор болон цөөн хувьтай ном энэ фондод хадгалагддаг. Фондын номыг иргэний үнэмлэх,  оюутны үнэмлэхийг үндэслэн 3-7 хоногоор гэрээр олгож үйлчилнэ.

Оны “Шилдэг уншигч” тодруулах, уншигч хэрэглэгчийн судалгаа гаргах, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ уншигчдад лавлагаа өгөх ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг. Фондыг номын санч  Г. Нарантуяа , Г.Батзаяа нар хариуцан ажиллаж байна.

 

СУРАХ БИЧГИЙН ФОНД /105 ТООТ/

Монгол, орос хэл дээр хэвлэгдсэн мэргэжлийн ном, сурах бичгээс бүрдсэн  фондтой. Фондын номыг иргэний үнэмлэх, уншигчийн үнэмлэхийг үндэслэн гэрээр ном олгож  үйлчилдэг. Оны “Шилдэг уншигч” тодруулах, уншигч хэрэглэгчийн судалгаа гаргах, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ уншигчдад лавлагаа өгөх ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэдэг Тус фондыг номын санч Б.Түмэндэмбэрэл, О. Халиунаа нар хариуцан ажиллаж байна.