ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөө Аж Ахуйн шинжлэх ухаан, технологийн чиглэлээр мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх ая тухтай орчинг бүрдүүлж, нээлттэй орчинд номын сангийн цогц үйлчилгээгээр хангах үндэсний хэмжээний хөдөө аж ахуйн мэдээллийн төв байхад оршино.