НОМЫН САНГИЙН ЭЛЕКТРОН КАТАЛОГ

Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулах ажлыг 2001 онд Төв номын сангаасаа  эхлүүлсэн. Улмаар гадаад, дотоод сүлжээг байгуулан номын сангийн цогц программын Lib4U Net Version, 2010 оноос Lib4U Net Version 1.9.6 , 2013 оноос Lib4U Net Version 1.9.7, 2017 онд үүлэн технологи дээр суурилсан Lib4U Net Version хувилбаруудыг төв болон салбар номын сангуудад авч нэвтрүүлэн, Монгол, Англи, Орос, Герман, Япон хэл дээр ном сурах бичгийн каталог, түүнчлэн тогтмол хэвлэл, нийтлэл, эрдэм судлалын ажил, CD-book, CD-судалгааны ажлын каталогийг зохион байгуулж хэрэглэгчдийн хүртээл болгож байна.

Номын сангийн электрон каталогны хаяг: https://muls.lib4u.net/

Электрон каталог ашиглах заавар: