УНШЛАГЫН ТАНХИМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УНШЛАГЫН ТАНХИМ /201 ТООТ/

Энэ танхим нь FAO-оос хэвлэн гаргасан судалгааны тайлан, англи, герман, япон хэл дээрх ном, докторын диссертаци, магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл, бүтээлийн CDгээр үйлчилгээ үзүүлдэг. Шинэ болон сэдэвчилсэн үзэсгэлэн гаргах, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг таниулан сурталчлах ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж явуулдаг. Нэгдсэн камерын хяналт, дохиоллын системтэй бөгөөд цахим болон нээлттэй-чөлөөт сонголтын үйлчилгээг хэрэглэгчдэд үзүүлж байна. Мөн олон улсад нэр хүнд бүхий нээлттэй болон төлбөртэй гадаадын цахим мэдээллийн санг ашиглах эрх авч багш эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний ажилтан судлаачид, оюутан залуусын хүртээл болгосон. Танхимыг номын санч Ц.Амаржаргал хариуцан ажиллаж байна.

МАА, БАЙГАЛЬ, НИЙГМИЙН УХААНЫ УНШЛАГЫН ТАНХИМ /202 ТООТ/

Энэ танхимыг 2015 онд шинжлэх ухааны салбараар төрөлжүүлэн зохион байгуулсан бөгөөд уншигчдад мал аж ахуй, улс төр, нийгэм, байгалийн ухааны салбарын номоор үйлчлэхийн зэрэгцээ шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн гаргах, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг уншигчдад таниулан, сурталчлах ажлуудыг зохион байгуулдаг. Цүнх хадгалах шүүгээ, дохиолол хамгаалалтын систем бүхий 155 м2 талбайтай 100 уншигчийн суудалтай танхим нь цахим болон нээлттэй-чөлөөт сонголтын үйлчилгээ үзүүлж байна. Танхимын номын санчаар Т. Энхтуяа, Д.Болормаа нар ажиллаж байна.

ИНЖЕНЕР-МАТЕМАТИК, АГРОЭКОЛОГИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМ / 203 ТООТ/

Энэ танхимыг 2015 онд шинжлэх ухааны салбараар төрөлжүүлэн зохион байгуулсан бөгөөд уншигчдад экологи-байгаль хамгаалал, агрономи, инженер-технологийн мэргэжлийн ном, сурах бичгээр үйлчлэхийн зэрэгцээ шинэ болон сэдэвчилсэн үзэсгэлэн гаргах, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг таниулан сурталчлах ажлуудыг зохион байгуулж явуулдаг. Цүнх хадгалах шүүгээ, дохиолол хамгаалалтын систем бүхий 150 м2 талбайтай 80 суудалтай танхим нь цахим болон нээлттэй-чөлөөт сонголтын үйлчилгээ үзүүлж байна. Номын санчаар Ж.Бямбажав, Т. Баярмаа, Т.Цэнд-Аюуш нар ажиллаж байна. ТОГТМОЛ ХЭВЛЭЛИЙН УНШЛАГЫН ТАНХИМ /203 ТООТ/ Тус уншлагын танхим нь ХАА-н чиглэлийн монгол, орос, англи, герман сонин сэтгүүл цаасан болон цахим сонин, сэтгүүлээр үйлчлэхийн зэрэгцээ тэдгээрийг нэгж болгон үдэж цэгцлэх, хаягжуулах, данс бүртгэлд бүртгэх, цахимжуулах ажлыг хийж байна. 2015 оноос Lib4U.net программын тогтмол хэвлэлийн модулыг авч сонин, сэтгүүл, өгүүлэл нийтлэлийн мэдээллийн баазыг бий болгож, онлайн каталогоор уншигч хэрэглэгчдэд үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн. Танхимын номын санчаар Ж.Бямбажав, Х.Батболд нар ажиллаж байна.