ЭДИЙН ЗАСАГ БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН

ЭЗБС-ийн номын сан нь 18000 гаруй мэргэжлийн ном сурах бичигтэй 2 үндсэн фонд, 160 суудал бүхий 2 уншлагын танхимтай

  • Номын фонд-1 (№313 )  

    ЭЗБС-ийн 3-р давхарт байрладаг бөгөөд эдийн засаг, маркетинг, менежментийн үндсэн хичээлүүдийн  ном, сурах бичгээс гадна орос, англи хэл дээрх ном,        магистр, бакалаврын төгсөлтийн ажил, автореферат, CD болон үзүүлж сонсгох материалаар уншигчдад үйлчилдэг.

  • Номын фонд-2 (№314)

 ЭЗБС-ийн 3-р давхарт байрладаг бөгөөд нягтлан бодох бүртгэл, статистик, компьютерийн үндсэн хичээлүүдийн ном сурах бичгүүдээс гадна монгол   болон        гадаадын уран зохиол, тогтмол хэвлэлээр уншигчдад үйлчилдэг.

 Номын санчаар ахлах номын санч Г. Гантөмөр, Н.Сэлэнгэ нар ажиллаж байна.