ХААИС-ИЙН АРХИВ

ХААИС-ИЙН АРХИВ  /206 ТООТ/

ХААИС-ийн архивт 1958 оноос өнөөг хүртэлх тушаал, санхүүгийн баримт, сургалт болон сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх баримт бичиг хадгалагддаг. ХАА-н төв номын сангийн 206 тоот, Оюутны 3-р байранд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ХААИС-ийн Архивийг С. Одончимэг хариуцан ажилладаг.