ИНТЕРНЭТ, ЦАХИМ НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Энэ танхим нь оюутнуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, өөрт хэрэцээтэй мэдлэг мэдээлэл олж авах, бие даалт, сургалт, судалгаа хийх, өөрийгөө хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд зориулагдсан юм.

Оюутнуудад өндөр хурдны интернэтээр үнэ төлбөргүй үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд  э-ном, э-судалгааны ажил унших, сургалтын зориулалттай мэргэжлийн программ хангамжыг ашиглах, CD бичүүлэх, хэвлэх үйлчилгээг авах боломжтой. Мөн оюутны бүртгэл, үйлчилгээний хугацаа сунгалтыг хийдэг. Танхимыг мэдээлэл зүйч Д. Болормаа, номын санч Д.Орхон нар  хариуцан ажилладаг.